Letos se s Andersenem nenocovalo jen v České republice, ale ve stejnou dobu si četly a bavily se děti z různých koutů světa (ze Slovenska, z Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, USA, Austrálie, Řecka, Velké Británie, Německa, Dánska, Nového Zélandu, Malty, Španělska, Portugalska, Švýcarska, Francie, Itálie, Saudské Arábie i Keni).
V naší knihovně jsme letos nocovali již počtrnácté. V minulých letech si děti účast na NSA musely zasloužit – přihlásit se do projektu Čtení pomáhá, přečíst požadovanou knihu, správně odpovědět na soutěžní otázky a získané virtuální peníze věnovat některé z nabízených charit. Letos jsme dětem dali stejný úkol, jen s tím rozdílem, že byl dobrovolný. Z přihlášených 24 dětí úkol splnilo 7, děkujeme. Některé děti dokonce přečetly více knih a mohly tak podpořit více charit. Nejvíce knih přečetla a charit podpořila Adélka Kalousová, bylo jich rovných 10.

Samotná NSA začala v pátek 23. března v podvečer, a protože letos slavíme osmdesáté výročí, kdy začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů Jaroslava Foglara, zvolili jsme si toto téma pro letošní noc. Děti při soutěžích uplatily svoji zdatnost, vytrvalost, týmového ducha, zvládly morseovku, plnily bobříka paměti a mlčení (s tím měly hlavně při noční procházce velký problém :-), luštily hlavolamy, skládaly komiksy. Při kvízu si zopakovaly, co se o Rychlých šípech a Jaroslavu Foglarovi naučily a hledaly poklad při soutěži Archeologové. Při soutěžích nám pomáhali dva dobrovolníci, Adam a Marťa – děkujeme.
Příběh z Rychlých šípů přišel dětem přečíst sám pan Andersen v podání Vaška Horáka, děkujeme, vystoupení bylo úžasné.
Po soutěžích nesměla chybět tradiční noční procházka po městě, při níž jsme zjistili, že jedno z nejmladších dětí šlo celou cestu v přezůvkách. 🙂
Pak už jenom stačilo rozložit spacáky a pustit pohádku na dobrou noc (Večerníček O Kanafáskovi – jak nespali v knihovně). Ráno nás probudila vůně vynikajících tvarohových a makových moravských koláčů, které nám stejně jako v minulých letech upekli a věnovali manželé Smetanovi – domovníci ze staré školy – děkujeme.

Fotografie najdete ve fotogalerii.