Při úvodní přednášce o trénování paměti se účastníci dozvěděli základní informace o mozku, paměti, o trénování paměti a mozkovém joggingu. Lektorka Martina Wilhelmová je seznámila s cviky pro trénování obou mozkových hemisfér a vysvětlila jednu z technik trénování krátkodobé paměti.

Pokud by byl ze strany veřejnosti zájem, zajistili bychom kurz trénování paměti pro začátečníky, při kterém bude lektorka učit jednotlivé techniky. Nemusíte se bát, že by vás lektorka zkoušela nebo se ptala, kolik obrázků si kdo zapamatoval. Vše je anonymní, trénuje každý pro sebe.

Co by bylo obsahem kurzu?

  • 4 lekce jednou za měsíc od září do prosince
  • výklad a nácvik paměťových technik a jejich používání při nejrůznějších činnostech v každodenním životě
  • cvičení na podporu koncentrace
  • zlepšení vybavování z dlouhodobé paměti a zrakově prostorové orientace
  • procvičování logického myšlení
  • mozkový jogging

Cena kurzu je 200 Kč (50 Kč za jednu lekci), platí se při absolvování první lekce. Za zmeškané lekce se peníze nevracejí.

Pravděpodobné dny kurzu by byly úterky od 17 hodin. Kurz by byl zahájen při počtu cca 20 zájemců.

Pokud byste měli o tento kurz vážný zájem, hlaste se v knihovně osobně, mailem knihovna.jablonne@gmail.com, telefonicky 464 600 759 nebo 775 334 932.