V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které vejde v platnost 25. 5. 2018, jsme jejich požadavky na oblast ochrany osobních údajů zapracovali do nového knihovního řádu. Také upozorňujeme naše stávající čtenáře, že budou vyplňovat novou přihlášku, která odpovídá požadavkům GDPR. Nová přihláška pro čtenáře mladší 15 let.

S přechodem naší knihovny na nový knihovní systém KOHA, který umožňuje spravedlivější výpočet upomínek, jsme se rozhodli zavést nový způsob počítání zpozdného. Nyní budete platit jen za ty vypůjčené dokumenty, které přesáhnou výpůjční lhůtu. Důvodem je snaha o zrychlení oběhu vypůjčených dokumentů. Chceme, aby se naše dokumenty dostaly k co největšímu počtu čtenářů, k čemuž můžete přispět i vy včasným vrácením. Za každý den prodlení nyní zaplatíte 1 Kč za 1 dokument.

Všechny změny týkající se zpozdného, provozní podmínky nebo rezervování dokumentů najdete ve výpůjčním řádu.