Virtuální univerzita třetího věku u nás v knihovně, přijďte si k nám pro přihlášku.