Na konci září jsme přivítali účastníky kurzu trénování paměti. Na čtyřdílný kurz trénování paměti se přihlásilo přes 30 zájemců, z kapacitních důvodů jsme však nemohli přijmout všechny. Kurz probíhá pod vedením certifikované trenérky Martiny Wilhelmové.

V úterý 9. 10. odpoledne se historicky prvních 15 studentů – seniorů sešlo na své první přednášce VU3V v Městské knihovně v Jablonném nad Orlicí. I přes prvotní problémy s technikou se kurz zdárně rozběhl a studenti po přednášce zvládli i první test. Tutorem našeho konzultačního střediska je paní Marie Štanglerová, která bude posluchačům během studia nápomocna. Všem účastníkům přejeme úspěšný průběh studia v prvním semestru.

Autoři fotografií z VU3V jsou městská knihovna a Miroslav Štangler.