Máme velkou radost, že k nám chodí stále více tříd na vzdělávací programy. Čtvrťáci přišli v říjnu na program o denících. Povídali jsme si, k čemu jsou deníky dobré, proč si je lidé píší, zkoušeli jsme dopisovat započaté příběhy a četli jsme si ukázky z bestselerů Deníku malého poseroutky a Deníku Mimoňky. Tento program končí povídáním o skutečném deníku. Deníku Anne Frankové, holandské dívky, jejíž rodina se dva roky skrývala před nacisty a Anne si po tu dobu zapisovala své myšlenky, pocity, dění kolem ní. Je zajímavé sledovat reakce dětí na tento smutný příběh.

V listopadu přišly děti ze čtvrtých tříd ještě jednou, tentokrát na čtení z knížky Příběh Louise Braille, vynálezce slepeckého písma. Naše knihovna má ve svém fondu jednu knihu psánu Braillovým písmem, a tak si děti mohly Braillovo písmo vyzkoušet svými prsty. Stejný program zažily i děti z 1. – 3. tříd ZŠ Jamné – Montessori.

Třeťáci si přišli prožít nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Program je inspirovaný stejnojmennou knihou české spisovatelky Petry Braunové.

Nesmíme zapomenout na naše nejmenší návštěvníky tentokrát z Předškolního klubu. Děti se přišly na konci října podívat a prohlédnout si knížky o Jablonném, poslechnout si pověsti o jablonském znaku a názvu našeho města. Nakonec si medvěda s berlou také vymalovaly. Při tomto programu se chodíváme podívat na strop vstupní chodby staré školy, neboť tam je znak města, namalovaný roku 1894, a děti rády hledají rozdíly mezi současným znakem a znakem na stropě.

V podzimních a zimních měsících se pravidelně setkáváme také s dětmi ze školní družiny, v letošním roce s programem „Knihovna 5x jinak“.

Fotografie najdete ve fotogalerii.