Od posledního květnového týdne lze knihy vracet u výpůjčního pultu (již nebudou dvě stanoviště), od začátku června se vracíme k běžné provozní době a umožníme registrovaným čtenářům přístup k počítači a internetu.
V tomto týdnu máte poslední možnost vrátit knihy bez pokut, od příštího týdne začíná nabíhat zpozdné za knihy vrácené po termínu.
Stále u nás platí nutnost používat roušku, udržovat od ostatních 2 m odstupy, dezinfikovat si ruce při vstupu do půjčovny a nezdržovat se déle, než je nezbytné.
Výpůjční pulty, kliky, klávesnice atd. jsou průběžně dezinfikovány, vrácené knihy jsou odkládány na 72 hodin do karantény – děláme vše pro to, abyste se u nás cítili bezpečně.
Knihovna bez čtenářů byla smutná, se čtenáři je to rozhodně veselejší. 😉