Od 8. června se vracíme k normálnímu provozu a kompletní nabídce služeb. Stále u nás platí povinné DRR (Dezinfekce, Roušky, Rozestupy). Děkujeme vám, že jste k nám i k sobě navzájem ohleduplní. Na viděnou v knihovně.