Oddělení pro děti: KAŽDOU STŘEDU od 9-11 a 13-17 hodin

Oddělení pro dospělé: KAŽDÝ ČTVRTEK od 9-11:30 a 13-18 hodin

Dětem, které si zapůjčí knihy, časopisy a hry v posledním týdnu v červnu   (24. 6. – 30. 6.), nebudeme přes prázdniny posílat upomínky. Tyto dokumenty je však potřeba vrátit první týden v září (1. 9. – 7. 9.).

Všem našim čtenářům přejeme pohodovou dovolenou.