Poslední prázdninové úterý vyrazilo 21 dětí a 2 knihovnice na tajný výlet. V 7 hodin jsme měli sraz na vlakovém nádraží, kde nám skřítek Výletníček zanechal dopis a úkoly, které musely děti během výletu splnit. Za každý správně splněný úkol dostaly indicie, které je měly dovést k odměně. Děti při úkolech procvičily svoji paměť, znalosti i bystrost. Po cestě na nás čekaly lesní cesty, pole, občas bláto, vysoká tráva, ostružiní, ale také cyklostezka, silnice a jízda pěti vlaky. Cestou jsme viděli třeba zříceninu hradu, kámen zamilovaných, živou vydru nebo nutrii (?) a roztomilého plcha. K obědu jsme si na ohýnku opekli párky a špekáčky, chleba a rohlíky, někdo zkoušel opékat i jablko nebo okurku. Po obědě si děti vyzkoušely projít habrovým labyrintem. Všem se podařilo najít cestu ven a objevit zaslouženou odměnu. Na zpáteční cestě nás čekalo ještě jedno neplánované překvapení. Pan strojvůdce nechal všechny děti prohlédnout si řídící kabinu.

Protože se jako knihovnice snažíme do každého výletu „propašovat“ nějakou pověst, příběh, knihu nebo zmínit spisovatele, nemohly jsme vynechat ani letošní tajný výlet. V městečku, které jsme s dětmi navštívily, psal tchán našeho rodáka, Petra Figula Jablonského, svoji knihu Labyrint světa a ráj srdce. Už víte, kde jsme s dětmi byly?

Velice děkujeme panu Heřmanovi za ochotu a pomoc při dovozu dřeva, půjčení lavic a prutů na opékání.

Fotografie najdete ve fotogalerii.