Dvě party seniorů zahájily zimní semestr VU3V pod taktovkou tutora Marie Štanglerové. Studenti si vybrali přednášky: Rituály evropských královských rodů a Život a dílo Michelangela Buonarroti. Mezi studenty máme již jednu absolventku, Lídu Tobiškovou, které blahopřejeme. Všem seniorům přejeme hodně elánu do dalšího studia.

Další fotografie najdete ve fotogalerii.