Spolupracujeme s Městem Jablonné nad Orlicí, vaše příspěvky přijímáme na e-mailové adrese: knihovna.jablonne@gmail.com, nebo přes výdejní okénko v obvyklou výpůjční dobu.