Vážení návštěvníci knihovny,

od pondělí 12. 4. otevíráme obě půjčovny, pro své oblíbené knihy si můžete přijít v obvyklých výpůjčních hodinách.

Vstup bude umožněn pouze při důsledném dodržování následujících hygienických pravidel:

  • řádně nasazený respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 (platí pro dětské a dospělé oddělení a chodbu)
  • povinná dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry od knihovnic a ostatních návštěvníků
  • pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vracení a návazné transakce)
  • počet osob v prostorách knihovny je omezen – oddělení pro dospělé 5 osob, oddělení pro děti 4 osoby

K dispozici jsou pouze absenční výpůjčky, prezenční služby včetně setrvání v knihovně nejsou dovoleny. Nebudou k dispozici počítače s přístupem na internet, toalety ani relaxační sedáky v oddělení pro děti.

Preferujeme službu „rezervace z regálu“ (knih, časopisů, audioknih a her). Z pohodlí domova můžete vybírat buď přes on-line katalog, nebo napište e-mail, SMS, či zatelefonujte. My vám knihy připravíme a vy si je jen u výpůjčního pultu vyzvednete.

V případě, že onemocníte (jakékoliv respirační onemocnění), máte nařízenou karanténu či izolaci, odložte návštěvu knihovny a vše neodkladné s námi řešte prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Nadále poskytujeme bezkontaktní donáškovou službu pro seniory či zdravotně handicapované.

Všechna tato opatření budeme aktuálně upravovat podle epidemiologicko-hygienické situace a v souladu s nařízenými opatřeními Vlády ČR.

Informovat vás budeme operativně prostřednictvím webu a sociálních sítí.

Jsme tu pro vás.

Vaše knihovnice