Během měsíce dubna si mohli zájemci z řad veřejnosti vyzkoušet luštit šifry, které jsme pro ně připravili. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce z kategorie dětí a kategorie dospělých. Všichni níže jmenovaní si mohou během května přijít pro ceny.

Děti

  1. Rozálka Kalousová
  2. Jáchymek Kalous
  3. Jana Mlynářová

Dospělí

  1. Martina Hrdinová
  2. Pavel Hrdina
  3. Jana Mlynářová

 

Podle vylosovaných jmen to vypadá, že luštily jen 3 rodiny. Opravdu tomu tak není. Měli prostě štěstí při losování. Na vás ostatní se štěstí usměje třeba příště 😉