Studenti z VU3V v Jablonném měli první promoci

Již 22 studentů z našeho konzultačního střediska zvládlo úspěšně absolvovat 6 semestrů VU3V, což byla podmínka pro získání Osvědčení o absolutoriu. Promoce se konala v Praze na České zemědělské univerzitě a čtyři naši studenti zažili tuto slavnostní atmosféru. Všichni ostatní studenti oslavili svůj úspěch v restauraci U Černého medvěda, kde získali z rukou starosty města zmíněné Osvědčení.

VU3V probíhá v Jablonném od roku 2018, kdy začala tutorka Marie Štanglerová spolupracovat s knihovnou a utvořili jsme konzultační středisko pro naše seniory.  Za tu dobu proběhlo již 14 kurzů, někteří studenti již stihli absolvovat osm kurzů. Celkem konzultačním střediskem prošlo 32 seniorů, někteří se připojili později, někteří studium přerušili a čekají na jiný nabízený kurz.

Jaké kurzy proběhnou v našem konzultačním středisku na podzim, se dozvíte v průběhu srpna. Zveme i další zájemce z řad seniorů, hlásit se můžete tutorce Ivě Jandové (tel.: 736 238 947, e-mail: jandova737@seznam.cz), nebo v knihovně. Podzimní setkání proběhnou ještě v zasedací místnosti staré školy, neboť ukončení rekonstrukce knihovny je naplánované až na konec října.

Přejeme všem studentům – seniorům do dalších semestrů nadšení a elán a těšíme se na setkání.

Velice děkujeme Městu Jablonné nad Orlicí za podporu a zapůjčení zasedací místnosti, panu starostovi Miroslavu Wágnerovi za předávání Osvědčení a paní místostarostce Martině Balážové za pořízení fotografií.

Kurzy, které již proběhly v Jablonném, ale mohou se opakovat pro studenty, kteří je ještě neabsolvovali:

Barokní architektura v Čechách (2x)

České dějiny a jejich souvislosti

České dějiny a jejich souvislosti II

Klenoty barokního sochařství v českých zemích (2x)

Rituály evropských královských rodů

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Genealogie – Hledáme své předky

Leonardo da Vinci (1452 – 1519): renesanční uomo universale

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Umění rané renesance v Itálii

Cestování, co jste možná nevěděli

Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka

Další fotografie najdete ve fotogalerii.