Strana 3 ze 6

Ázerbájdžán

Pořizování fotodokumentace

V průběhu akcí pořádaných městskou knihovnou jsou pořizovány fotografie či videozáznamy, které mohou být zveřejněny na webových nebo facebookových stránkách knihovny, případně v Jablonském zpravodaji. Nesouhlasíte-li s fotografováním vaší osoby, sdělte nám to před začátkem akce.

Návštěvník akce se účastní na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí. Za děti do 15 let odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Vstup na akce je na vlastní nebezpečí.

Virtuální univerzita třetího věku – letní semestr 2019

Otevírací doba na konci roku 2018

Výukové programy v plném proudu

Máme velkou radost, že k nám chodí stále více tříd na vzdělávací programy. Čtvrťáci přišli v říjnu na program o denících. Povídali jsme si, k čemu jsou deníky dobré, proč si je lidé píší, zkoušeli jsme dopisovat započaté příběhy a četli jsme si ukázky z bestselerů Deníku malého poseroutky a Deníku Mimoňky. Tento program končí povídáním o skutečném deníku. Deníku Anne Frankové, holandské dívky, jejíž rodina se dva roky skrývala před nacisty a Anne si po tu dobu zapisovala své myšlenky, pocity, dění kolem ní. Je zajímavé sledovat reakce dětí na tento smutný příběh.

V listopadu přišly děti ze čtvrtých tříd ještě jednou, tentokrát na čtení z knížky Příběh Louise Braille, vynálezce slepeckého písma. Naše knihovna má ve svém fondu jednu knihu psánu Braillovým písmem, a tak si děti mohly Braillovo písmo vyzkoušet svými prsty. Stejný program zažily i děti z 1. – 3. tříd ZŠ Jamné – Montessori.

Třeťáci si přišli prožít nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Program je inspirovaný stejnojmennou knihou české spisovatelky Petry Braunové.

Nesmíme zapomenout na naše nejmenší návštěvníky tentokrát z Předškolního klubu. Děti se přišly na konci října podívat a prohlédnout si knížky o Jablonném, poslechnout si pověsti o jablonském znaku a názvu našeho města. Nakonec si medvěda s berlou také vymalovaly. Při tomto programu se chodíváme podívat na strop vstupní chodby staré školy, neboť tam je znak města, namalovaný roku 1894, a děti rády hledají rozdíly mezi současným znakem a znakem na stropě.

V podzimních a zimních měsících se pravidelně setkáváme také s dětmi ze školní družiny, v letošním roce s programem „Knihovna 5x jinak“.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) a Kurz trénování paměti v Jablonném byly zahájeny

Na konci září jsme přivítali účastníky kurzu trénování paměti. Na čtyřdílný kurz trénování paměti se přihlásilo přes 30 zájemců, z kapacitních důvodů jsme však nemohli přijmout všechny. Kurz probíhá pod vedením certifikované trenérky Martiny Wilhelmové.

V úterý 9. 10. odpoledne se historicky prvních 15 studentů – seniorů sešlo na své první přednášce VU3V v Městské knihovně v Jablonném nad Orlicí. I přes prvotní problémy s technikou se kurz zdárně rozběhl a studenti po přednášce zvládli i první test. Tutorem našeho konzultačního střediska je paní Marie Štanglerová, která bude posluchačům během studia nápomocna. Všem účastníkům přejeme úspěšný průběh studia v prvním semestru.

Autoři fotografií z VU3V jsou městská knihovna a Miroslav Štangler.

Týden knihoven 2018

Virtuální univerzita třetího věku – zimní semestr

Virtuální univerzita třetího věku u nás v knihovně, přijďte si k nám pro přihlášku.

Kurz trénování paměti

Vážení zájemci o kurz trénování paměti.
Kapacita kurzu je bohužel vyčerpána, proto nemůžeme přijímat další přihlášky.
Děkujeme za pochopení.

Výlet do Lesního baru

Výlet do Lesního baru se vydařil

Letos se na výlet s knihovnou přihlásilo dětí málo, ale všichni jsme si ho náramně užili. Počasí nemělo chybu, děti byly bezvadné, soutěžili jsme v dovednostech, vědomostech, zahráli si hry „našich rodičů“ a užívali jsme si krásného prostředí Lesního baru v Jeseníkách.

Již cesta vlakem (celkem jsme jeli 6 vlaky) byla pro všechny děti zážitkem. Dvacetiminutové čekání na další spoj jsme si zkrátili čtením příběhu o vládci Jeseníků Pradědu z knihy Modrá štola a jiné pověsti z hor na severu od Oldřicha Šuleře. V Horní Lipové čekalo na děti překvapení v podobě Muzea Slezského semmeringu. Poté jsme se vydali k prameni císaře Josefa II., kde jsme si připomněli vznik naší republiky, a děti soutěžily ve vědomostech o naší zemi. Cestou do Lesního baru jsme si vyzkoušeli, jak jsme obratní při zdolávání potoka, bahna, klád, hráli jsme čáru… V Lesním baru jsme snědli trochu svých zásob a koupili staroměstské trubičky (kremrole), které byly pro děti lákadlem a zároveň odměnou za zdolání velkého převýšení při cestě do horního baru.  Kremrole byly tak vynikající, že jsme nestihli ani udělat společné foto J. Cestou zpět do Lesního baru jsme to vzali po cyklostezce, soutěžili a užívali si čerstvého vzduchu. V Lesním baru se dětem moc líbilo, prozkoumávaly potok, dohlížely na chlazení plechovek s pivem, opékaly párky, kupovaly dobroty, pohledy, mapy, limonády a samy platily do kasičky. Cesta zpět nám rychle utekla, ještě jsme si stihli zasoutěžit a už jsme byli v Jablonném.

Avizovanou délku trasy jsme díky procházce k prameni císaře Josefa prodloužili na 12 kilometrů. Děti ale byly úžasné, „neremcaly“, spolupracovaly, soutěžily, zkrátka si výlet užily.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

« Older posts Newer posts »

© Adam Kalousek 2019

Theme by Anders NorenUp ↑