Nabídka vzdělávacích programů  pro první stupeň základní školy 

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (pokud bude projekt nadále podporovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR) pro 1. ročník

 • čtyři setkání (3 v knihovně, 1 ve škole) ve druhé polovině
  školního roku


Bajky a přísloví
pro 2. ročník

 • čtení bajek a odhalení principu bajek,
 • ponaučení v bajkách,
 • čtení a vypravování příběhů, které vysvětlují přísloví,
 • hádání a luštění přísloví.


Jak ti je, Filipe?
pro 3. ročník

 • interaktivní program o knize Petry Braunové Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
 • zodpovědnost, svědomí, vztahy v rodině.


Jak vzniká kniha
pro 3. – 5. ročník

 • podle knihy Evy Mrázkové Knížka o knížce,
 • cesta od nápadu k hotové knize,
 • práce s pojmy: autor, ilustrátor, redaktor, korektor, grafik, tiskař.


Deníky
pro 3. – 5. ročník

 • pojem deník, kniha psaná deníkovou formou,
 • práce s texty moderních deníků (Deník malého poseroutky, Deník Mimoňky,…),
 • jak psát deník.


Příběh Louise Brailla
  pro 4. ročník

 • vyprávění a čtení o životě Louise Brailla, slepce a vynálezce slepeckého písma,
 • život s handicapem v 1. pol. 19. století a v současnosti (možnosti vzdělávání, zvukové knihy),
 • ukázka slepeckého písma v knize,
 • abeceda ve slepeckém písmu.


Na stopě zločinu
pro 4., 5. ročník

 • fiktivní případ ztracených knih,
 • kriminalistické metody v praxi (skupinová práce),
 • ukázky dětských knih s detektivní zápletkou.


Ilustrace a ilustrátoři
pro 5. ročník

 • vysvětlení pojmu ilustrace a ilustrátor,
 • ukázky knih s ilustracemi našich ilustrátorů (Adolfa Borna, Josefa Čapka, Heleny Zmatlíkové, Radka Pilaře, Josefa Lady),
 • vypravování příběhu pouze podle ilustrací,
 • ukázky různých druhů ilustrací,
 • přiřazování ilustrace k ilustrátorovi (skupinová práce).


Vyznáme se v knihovně?
2. – 5. ročník (pro jednotlivé ročníky přizpůsobíme)

 • knihovnicko-informační lekce,
 • orientace v knihovně, třídění knih (beletrie, naučná), audioknihy, časopisy,
 • práce s knihou, názvové informace, titulní list, tiráž, obsah
 • vyhledávání knih pomocí on-line katalogu a následné vyhledání knih v knihovně,
 • orientace v naučné knize, vyhledávání pojmů a řazení naučné literatury, seznámení s mezinárodním desetinným tříděním,
 • práce se slovníky a encyklopediemi.

 

Pokud je třída v knihovně poprvé, zařadíme na začátek programu krátkou knihovnicko-informační lekci, ve které děti seznámíme s provozem knihovny.

Rády připravíme i další programy „na míru“ dle vašich požadavků.

Délka programu je přibližně 45 minut, po dohodě lze zkrátit nebo prodloužit. Termíny je možné domluvit předem telefonicky, mailem nebo osobně na pondělní, středeční a páteční dopoledne. Počet návštěv jednotlivých tříd v knihovně během školního roku není omezen, záleží na vyučujícím a dohodě s námi. Všechny programy jsou zdarma.