Nabídka vzdělávacích programů  pro první stupeň základní školy 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka pro 1. roč. (pokud bude projekt nadále podporovaný Národní knihovnou)

 • čtyři setkání (3 v knihovně, 1 ve škole) ve druhé polovině školního roku,
 • termíny domluvíme s třídními prvních tříd.

Bajky a přísloví pro 2. roč.

 • čtení bajek a odhalení principu bajek,
 • ponaučení v bajkách,
 • čtení a vypravování příběhů, které vysvětlují přísloví,
 • hádání a luštění přísloví.

Nejhorší den pro 3. – 5. roč.

 • interaktivní program na motivy knihy Petry Braunové Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
 • Filip se ošklivě a nebezpečně mstí své nevlastní sestře,
 • téma zodpovědnosti, svědomí, strachu, vztahů v rodině, tolerance, respektu, úcty,
 • důležitá telefonní čísla,
 • diskuse, předvídání děje, skupinová práce, empatie,
 • hodně emotivní program.

Jak vzniká kniha pro 3. – 5. roč.

 • cesta od nápadu k hotové knize,
 • seznámení s pojmy autor, redaktor, ilustrátor, korektor, grafik, tiskař, nakladatel,
 • vytvoříme třídní nakladatelství a vyzkoušíme si jednotlivé pracovní pozice.

Deníky pro 3. – 5. roč.

 • pojem deník, proč psát deník, zážitky, nálady, pocity,
 • ukázky knih psaných deníkovou formou,
 • skupinová práce s texty fiktivních deníků,
 • seznámení s Deníkem Anny Frankové (deník židovské dívky z války),
 • jak psát deník.

Příběh Louise Brailla  pro 4., 5. roč.

 • vyprávění a čtení o životě Louise Brailla, slepce a vynálezce slepeckého písma,
 • život s handicapem v 1. pol. 19. století a v současnosti (možnosti vzdělávání, zvukové knihy),
 • ukázka slepeckého písma v knize,
 • seznámení s principem slepeckého písma.

Na stopě zločinu pro 4., 5. roč.

 • řešíme případ ztracené knihy, hledáme pachatele,
 • zkoušíme kriminalistické metody v praxi – otisky, stopy, písmo,
 • skupinová práce, dedukce, odhalení pachatele,
 • ukázky dětských knih s detektivní zápletkou.

Ilustrace a ilustrátoři pro 5. roč.

 • vysvětlení pojmu ilustrace a ilustrátor,
 • hádání názvů knih podle ilustrací (Adolfa Borna, Josefa Čapka, Heleny Zmatlíkové, Radka Pilaře, Josefa Lady, …),
 • seznámení se světově uznávaným českým ilustrátorem Petrem Sísem,
 • připomenutí ilustrátorky z našeho regionu Veroniky Balcarové,
 • vypravování příběhu podle ilustrací (bez textu),
 • ukázky různých druhů ilustrací (kresba, fotografie, výšivka apod.),
 • přiřazování ilustrace k ilustrátorovi.

Vyznáme se v knihovně? 2. – 5. roč. (pro jednotlivé ročníky přizpůsobíme)

 • knihovnicko-informační lekce,
 • orientace v knize, titulní list, obsah,
 • orientace v knihovně, třídění knih (beletrie, naučná), audioknihy, časopisy,
 • práce s knihou, názvové informace, tiráž,
 • vyhledávání knih pomocí on-line katalogu a následné vyhledání knih v knihovně,
 • orientace v naučné knize, vyhledávání pojmů a řazení naučné literatury, seznámení s mezinárodním desetinným tříděním,
 • práce se slovníky a encyklopediemi.

Cena programu: zdarma

Délka: cca 45 minut, po dohodě lze zkrátit nebo prodloužit

Termíny: v pondělí, ve středu a v pátek dopoledne

Možnost objednání:

 • osobně v knihovně
 • telefonicky: 775 334 932
 • mailem: knihovna.jablonne@gmail.com

Rády připravíme i další programy „na míru“ dle vašich požadavků.

Počet návštěv jednotlivých tříd v knihovně během školního roku není omezen, záleží na vyučujícím a dohodě s námi.