V případě, že nenaleznete požadovaný dokument ve fondu naší knihovny, zprostředkuje knihovna zapůjčení požadovaného dokumentu z jiných knihoven (i ze zahraničí).

Požádat o MVS můžete:

 • žádankou z webových stránek
 • nahlášením u výpůjčního pultu
 • e-mailem (je nutné uvést tyto údaje: název, autora, rok vydání, příp. nakladatele, vaše jméno a číslo čtenářského průkazu)
 • telefonicky (je nutné uvést tyto údaje: název, autora, rok vydání, příp. nakladatele, vaše jméno a číslo čtenářského průkazu)

Při výpůjčce je čtenář povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje. Většinou je výpůjční doba 30 dní, někdy bývá kratší. Vy dostanete vždy spolu s dokumentem informaci o době vrácení. Do tohoto data je nutné vypůjčený dokument vrátit, nebo požádat o prodloužení výpůjční doby. Požádat o prodloužení výpůjčky lze nejpozději týden před koncem výpůjční lhůty. U výpůjčního pultu v knihovně, e-mailem nebo telefonicky.

MVS je služba placená a mohou ji využít pouze naši registrovaní čtenáři. Cena za poštovné za jednu objednanou knihu z ČR je 100 Kč. Cena za poštovné za knihu objednanou ze zahraniční knihovny se pohybuje od 250 do 600 Kč. Záleží na knihovně, která nám mezinárodní meziknihovní výpůjční službu pomůže zprostředkovat.

 


 
 

Formulář pro čtenáře


   

  Požadovaný dokument

  Formulář pro knihovny

   Požadovaný dokument