Oddělení pro děti je určeno čtenářům do 15 let. Čtenáře do 15 let musí registrovat jeho zákonný zástupce. Služby knihovny jsou poskytovány všem návštěvníkům, některé jsou však podmíněny registrací. Ceník registrace.

Čtenáři mají k dispozici 2 počítače, které slouží k vyhledávání v on-line katalogu, k přístupu k internetu, používání OpenOffice a tisku dokumentů. V půjčovně se můžete připojit k internetu také pomocí wifi.

Dokumenty jsou ve volném výběru rozděleny na beletrii, kde jsou knihy řazeny podle jména autora a na naučnou literaturu, kde jsou knihy řazeny podle oborů a znaků MDT. Jak beletrie, tak naučná literatura je pro lepší orientaci čtenářů rozdělena podle věkového určení takto: červený pruh (pro čtenáře do 7 let), modrý pruh (pro čtenáře 8 – 11 let), bílý pruh (pro čtenáře 12 – 15 let), žlutý pruh(poezie). Oddělení pro děti slouží také jako čítárna.

Výpůjční doba knih, audioknih, map a časopisů je šest týdnů, výpůjční doba společenských her je jeden měsíc. Výpůjčky je nutné vrátit nebo si je prodloužit do stanoveného termínu. Prodloužit dokumenty si můžete přes své čtenářské konto, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Prodloužit lze pouze dokumenty, které nejsou rezervovány dalším čtenářem. Celková výpůjční doba dokumentů (kromě společenských her) nesmí přesáhnout 100 dní (včetně dvou prodloužení).

Služby pro všechny návštěvníky :

 • prezenční půjčování dokumentů z fondu knihovny (v prostorách knihovny)
 • bibliograficko-informační služba
 • přístup na internet na počítačích v knihovně a přes wifi
 • možnost využití kancelářských programů Open Office
 • kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost (děti)
 • vzdělávací a kulturní programy pro žáky mateřských a základních škol a školní družiny
 • prodej vyřazených knih a časopisů
 • kopírování, tisk

Služby pouze pro registrované čtenáře:

 • absenční půjčování dokumentů z fondu knihovny (knihy, časopisy, mapy, audioknihy, společenské hry)
 • rezervování požadovaných knih (zdarma)
 • odborná pomoc při výběru beletrie a naučné literatury
 • meziknihovní výpůjční služba

Otevírací doba:
pondělí a středa 13:00 – 17:00 hodin