Oddělení pro dospělé je určeno čtenářům od 15 let. Služby knihovny jsou poskytovány všem návštěvníkům, některé jsou však podmíněny registrací. Ceník registrace.

Čtenáři mají k dispozici 2 počítače, které slouží k vyhledávání v on-line katalogu, k přístupu k internetu, používání OpenOffice a tisku dokumentů. V půjčovně se můžete připojit k internetu také pomocí wifi.

Dokumenty jsou ve volném výběru rozděleny na beletrii, kde jsou knihy řazeny podle jména autora a na naučnou literaturu, kde jsou knihy řazeny podle oborů a znaků MDT. Oddělení pro dospělé slouží také jako čítárna.

Výpůjční doba knih, audioknih, map a časopisů je šest týdnů, výpůjční doba společenských her je jeden měsíc. Výpůjčky je nutné vrátit nebo si je prodloužit do stanoveného termínu. Prodloužit dokumenty si můžete přes své čtenářské konto, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Prodloužit lze pouze dokumenty, které nejsou rezervovány dalším čtenářem. Celková výpůjční doba dokumentů (kromě společenských her) nesmí přesáhnout 100 dní (včetně dvou prodloužení).

 

Služby pro všechny návštěvníky :

  • prezenční půjčování dokumentů z fondu knihovny (v prostorách knihovny)
  • bibliograficko-informační služba
  • přístup na internet na počítačích v knihovně a přes wifi
  • možnost využití kancelářských programů Open Office
  • kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
  • prodej vyřazených knih a časopisů
  • kopírování, tisk

 

Služby pouze pro registrované čtenáře:

Otevírací doba:
úterý a čtvrtek 9:00 – 11:30 a 13:00 – 18:00 hodin