Nabídka vzdělávacích programů pro druhý stupeň základní školy 

 

Báje a pověsti pro 6. ročník

 • znaky bájí a znaky pověstí,
 • čtení ukázek,
 • regionální pověsti.

 

Sci-fi a fantasy literatura pro 7. ročník

 • znaky sci-fi a znaky fantasy, autoři,
 • čtení ukázek,
 • křížovka.

 

Janova cesta pro 7., 8. ročník

 • interaktivní program o životě a díle J. A. Komenského,
 • připomínka jeho zetě Petra Figula Jablonského.

 

Horory pro 7. – 9. ročník

 • základní charakteristika žánru, používané prvky,
 • klasické hororové příběhy a postavy.

 

Válečné deníky dětí (2. sv. válka) pro 9. ročník

 • interaktivní program s knihou Z. Filipovič, M. Challenger Umlčené hlasy.

 

Knihovnicko-informační lekce 6. – 8. ročník (pro jednotlivé ročníky přizpůsobíme)

 • webové stránky dětských nakladatelství,
 • orientace v naučné literatuře, MDT, samostatná orientace v oddělení pro děti,
 • pokročilé vyhledávání v on-line katalogu,
 • seznámení s pojmy informace, informační pramen, využívání knih jako informačních pramenů,
 • práce se slovníky a encyklopediemi.

 

Knihovnicko-informační lekce pro 9. ročník

 • seznámení s oddělením pro dospělé čtenáře,
 • četba k maturitě, meziknihovní výpůjční služba,
 • pokročilé vyhledávání v on-line katalogu.

 

Pokud je třída v knihovně poprvé, zařadíme na začátek programu krátkou knihovnicko-informační lekci, ve které děti seznámíme s provozem knihovny.

Rády připravíme i další programy „na míru“ dle vašich požadavků.

Délka programu je přibližně 45 minut, po dohodě lze zkrátit nebo prodloužit. Termíny je možné domluvit předem telefonicky, mailem nebo osobně na pondělní, středeční a páteční dopoledne. Počet návštěv jednotlivých tříd v knihovně během školního roku není omezen, záleží na vyučujícím a dohodě s námi. Všechny programy jsou zdarma.