Nabídka vzdělávacích programů pro druhý stupeň základní školy

Báje a pověsti pro 6. roč.

 • odvozování znaků bájí a pověstí ze čtených ukázek,
 • hrdinové bájí a pověstí,
 • připomenutí regionálního sběratele a zapisovatele pověstí Antonína Špinlera a jeho knih,
 • na závěr pracovní list pro jednotlivce.

Horory pro 6., 7. roč.

 • základní charakteristika žánru, používané prvky,
 • klasické hororové příběhy a postavy, ukázky knih románů a povídek,
 • slovní hříčky s hororem – skupinová práce.

Sci-fi a fantasy literatura pro 7. roč.

 • rozdíly mezi sci-fi a fantasy,
 • světoví a čeští autoři,
 • čtení ukázek z knih,
 • novinky sci-fi a fantasy v naší knihovně,
 • na závěr pracovní list pro dvojice.

Janova cesta pro 7., 8. roč.

 • interaktivní program o životě a díle J. A. Komenského, ukázky jeho knih,
 • připomenutí jeho zetě Petra Figula Jablonského.

Válečné deníky dětí (2. sv. válka) pro 9. roč.

 • interaktivní program s knihou Z. Filipovič, M. Challenger Umlčené hlasy.

 Knihovnicko-informační lekce 6. – 8. roč. (pro jednotlivé ročníky přizpůsobíme)

 • orientace v oddělení pro děti (beletrie, naučná, časopisy, společenské hry, audioknihy),
 • orientace v naučné literatuře, mezinárodní desetinné třídění,
 • práce se slovníky a encyklopediemi (vyhledávání, obsah, abecední rejstřík …),
 • čtenářské konto v on-line katalogu.

Knihovnicko-informační lekce pro 9. roč.

 • seznámení s oddělením pro dospělé čtenáře,
 • poskytované služby, meziknihovní výpůjční služba,
 • orientace v oddělení, signatury beletrie a naučné literatury,
 • četba k maturitě, literatura pro náctileté, dvojjazyčná a cizojazyčná literatura,
 • čtenářské konto v on-line katalogu,
 • pracovní listy pro jednotlivce.

Cena programu: zdarma

Délka: cca 45 minut, po dohodě lze zkrátit nebo prodloužit

Termíny: v pondělí, ve středu a v pátek dopoledne

Možnost objednání:

 • osobně v knihovně
 • telefonicky: 775 334 932
 • mailem: knihovna.jablonne@gmail.com

Rády připravíme i další programy „na míru“ dle vašich požadavků.

Počet návštěv jednotlivých tříd v knihovně během školního roku není omezen, záleží na vyučujícím a dohodě s námi.