Registrační poplatky

dospělí čtenáři 150,- Kč/rok
senioři, studenti   90,- Kč/rok
rodinná průkazka 140,- Kč/rok (studenti, senioři)
rodinná průkazka 200,- Kč/rok (výdělečně činní)
děti   60,- Kč/rok

 

Jednorázová výpůjčka (bez registrace)

jedna kniha na jeden měsíc 10,- Kč

 

Rezervace knihovní jednotky

zdarma

 

Meziknihovní výpůjční služba

poštovné za 1 knihu 100,- Kč

 

Reprografické služby

A4 jedna strana 2,- Kč
A4 oboustranně 3,- Kč
A4 barevně jedna strana 20,- Kč

 

Používání internetu

zdarma  (časový limit dle okolností)
Sankční poplatky

Upomínky

1. upomínka: zaslaná mailem 10,- Kč,  poštou 25,- Kč
2. upomínka: 50,- Kč (po 14 dnech), vždy poštou
3. upomínka: 75,- Kč (po dalších 14 dnech), vždy poštou
doporučený dopis: 130,- Kč, vždy poštou

 

Ztráta průkazky

náhradní průkazka 20,- Kč

 

Ztráta knihy

nová stejná kniha + 50,- Kč nebo
náhrada plné ceny + 50,- Kč
u starších knih (do roku 1990) náhrada za novější vydání téže knihy + 50,- Kč, případně zakoupení knihy s podobnou tématikou – vždy rozhoduje knihovník
u starších knih (do roku 1990) trojnásobek ceny + 50,- Kč, pokud nelze sehnat knihu novou nebo s podobnou tématikou – vždy rozhoduje knihovník