Registrační poplatky

dospělí čtenáři 180,- Kč/rok
studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 120,- Kč/rok
děti do 15 let   90,- Kč/rok
rodinná průkazka – (manželé; student + rodič) 270,- Kč/rok
rodinná průkazka – (manželé senioři, sourozenci studenti) 190,- Kč/rok
rodinná průkazka – (sourozenci v oddělení pro děti)   90,- Kč/rok

Jednorázová výpůjčka (bez registrace)

jedna kniha na jeden měsíc 20,- Kč

Rezervace knihovní jednotky

zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

poštovné za 1 knihu 100,- Kč

Reprografické služby

A4 jedna strana 2,- Kč
A4 oboustranně 3,- Kč
A4 barevně jedna strana 20,- Kč

Používání internetu

zdarma  (časový limit dle okolností)
Sankční poplatky

Zpozdné / upomínky 

zpozdné 1,- Kč / 1 dokument / 1 den
1. písemná upomínka 25,- Kč (po 14 dnech), vždy poštou
2. písemná upomínka 50,- Kč (po dalších 14 dnech), vždy poštou
3. písemná upomínka 75,- Kč (po dalších 14 dnech), vždy poštou
doporučený dopis 130,- Kč, vždy poštou

Ztráta průkazky

náhradní průkazka 20,- Kč

Ztráta knihy

nová stejná kniha + 50,- Kč nebo
náhrada plné ceny + 50,- Kč
u starších knih (do roku 1990) náhrada za novější vydání téže knihy + 50,-
Kč, případně zakoupení knihy s podobnou tématikou – vždy rozhoduje knihovník
u starších knih (do roku 1990) trojnásobek ceny + 50,- Kč, pokud nelze sehnat knihu novou nebo s podobnou tématikou – vždy rozhoduje knihovník