Projekt

KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM JABLONNÉ NAD ORLICÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudovat Kulturní a kreativní centrum jako základnu pro pořádání workshopů, přednášek, výstav, tvořivých dílen, koncertů a jiných kulturních a kreativních akcí, které rozvíjí kulturní a společenský život komunity. Kulturní a kreativní centrum bude zajišťovat spolupráci sektoru veřejné správy (město, městská knihovna, školská zařízení) a nevládního neziskového sektoru reprezentovaného místními spolky a uskupeními.

Lhůta k dosažení účelu dotace: 31. 12. 2025