Pořizování fotodokumentace
V průběhu akcí pořádaných městskou knihovnou jsou pořizovány fotografie či videozáznamy, které mohou být zveřejněny na webových nebo facebookových stránkách knihovny, případně v Jablonském zpravodaji. Nesouhlasíte-li s fotografováním vaší osoby, sdělte nám to před začátkem akce.
Návštěvník akce se účastní na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí. Za děti do 15 let odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Vstup na akce je na vlastní nebezpečí.

Jarní herna pro děti všech věkových kategorií

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Prodej vyřazených knih

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Noc s Andersenem 2024

Hlaste se v knihovně, e-mailem: knihovna.jablonne@gmail.com, telefonicky: 775 334 932. Hlásit se mohou naši registrovaní čtenáři, kteří chodí do 1. – 5. třídy ZŠ. Čekají vás soutěže, hry, čtení, noční procházka a přespání mezi knížkami 🙂

Posted in Nezařazené, Pozvánky | Leave a comment

Ověřování informací hrou: workshop pro seniory

Workshop pořádaný projektem Fakescape a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR se zaměřuje na ověřování informací a zlepšení schopností vyhodnotit kvalitu informací. Má za cíl pomoci účastníkům lépe se orientovat v informacích a vyhnout se dezinformacím. Workshop se skládá ze dvou hlavních částí: první část tvoří herní aktivita, kde senioři pracují v malých týmech a prakticky zkoušejí ověřovat […]

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Cestopisná beseda – Malopolsko

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Kino našich babiček 4

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Kino našich babiček 3

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Orlickým rájem a okolím

Posted in Nezařazené, Pozvánky | Leave a comment

Kino našich babiček 2

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Kino našich babiček

Posted in Nezařazené, Pozvánky | Leave a comment