Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) a Kurz trénování paměti v Jablonném byly zahájeny

Na konci září jsme přivítali účastníky kurzu trénování paměti. Na čtyřdílný kurz trénování paměti se přihlásilo přes 30 zájemců, z kapacitních důvodů jsme však nemohli přijmout všechny. Kurz probíhá pod vedením certifikované trenérky Martiny Wilhelmové.

V úterý 9. 10. odpoledne se historicky prvních 15 studentů – seniorů sešlo na své první přednášce VU3V v Městské knihovně v Jablonném nad Orlicí. I přes prvotní problémy s technikou se kurz zdárně rozběhl a studenti po přednášce zvládli i první test. Tutorem našeho konzultačního střediska je paní Marie Štanglerová, která bude posluchačům během studia nápomocna. Všem účastníkům přejeme úspěšný průběh studia v prvním semestru.

Autoři fotografií z VU3V jsou městská knihovna a Miroslav Štangler.

Týden knihoven 2018

Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální univerzita třetího věku u nás v knihovně, přijďte si k nám pro přihlášku.

Kurz trénování paměti

Vážení zájemci o kurz trénování paměti.
Kapacita kurzu je bohužel vyčerpána, proto nemůžeme přijímat další přihlášky.
Děkujeme za pochopení.

Výlet do Lesního baru

Výlet do Lesního baru se vydařil

Letos se na výlet s knihovnou přihlásilo dětí málo, ale všichni jsme si ho náramně užili. Počasí nemělo chybu, děti byly bezvadné, soutěžili jsme v dovednostech, vědomostech, zahráli si hry „našich rodičů“ a užívali jsme si krásného prostředí Lesního baru v Jeseníkách.

Již cesta vlakem (celkem jsme jeli 6 vlaky) byla pro všechny děti zážitkem. Dvacetiminutové čekání na další spoj jsme si zkrátili čtením příběhu o vládci Jeseníků Pradědu z knihy Modrá štola a jiné pověsti z hor na severu od Oldřicha Šuleře. V Horní Lipové čekalo na děti překvapení v podobě Muzea Slezského semmeringu. Poté jsme se vydali k prameni císaře Josefa II., kde jsme si připomněli vznik naší republiky, a děti soutěžily ve vědomostech o naší zemi. Cestou do Lesního baru jsme si vyzkoušeli, jak jsme obratní při zdolávání potoka, bahna, klád, hráli jsme čáru… V Lesním baru jsme snědli trochu svých zásob a koupili staroměstské trubičky (kremrole), které byly pro děti lákadlem a zároveň odměnou za zdolání velkého převýšení při cestě do horního baru.  Kremrole byly tak vynikající, že jsme nestihli ani udělat společné foto J. Cestou zpět do Lesního baru jsme to vzali po cyklostezce, soutěžili a užívali si čerstvého vzduchu. V Lesním baru se dětem moc líbilo, prozkoumávaly potok, dohlížely na chlazení plechovek s pivem, opékaly párky, kupovaly dobroty, pohledy, mapy, limonády a samy platily do kasičky. Cesta zpět nám rychle utekla, ještě jsme si stihli zasoutěžit a už jsme byli v Jablonném.

Avizovanou délku trasy jsme díky procházce k prameni císaře Josefa prodloužili na 12 kilometrů. Děti ale byly úžasné, „neremcaly“, spolupracovaly, soutěžily, zkrátka si výlet užily.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Otevírací doba o prázdninách

Pasování na rytíře řádu čtenářského

Slavnostním pasováním letošních prvňáčků jsme ukončili projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti při společném setkání plnily úkoly, při kterých nám ukázaly, jak dovedou číst, zda znají pohádkové postavičky a pohádky. Po slavnostním slibu se pasování ujal jako každý rok starosta města pan Miroslav Wágner, kterému tímto děkujeme. Děti dostaly knížku spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota a pamětní list s ilustrací rytíře, kterého namaloval pan starosta.  Fotografie najdete ve fotogalerii.

MŠ Sluníčka

Děti z MŠ Hradiskové z oddělení Sluníček si přišly povídat o našem městě. Už vědí, jaká pověst se pojí k našemu znaku nebo jak vypadalo náměstí před mnoha lety.  Fotografie najdete ve fotogalerii.

Co dokáže lež

Naše knihovna se zapojila do Týdnů mediálního vzdělávání (TMV). Letošním mottem O pravdu/Opravdu? TMV připomínají důležitost hledání pravdy a důvěryhodných informací, v době, kdy se nepravdivé zprávy na sociálních sítích šíří rychleji než ty pravdivé.

Zveme vás na promítání filmu Co dokáže lež režiséra Tomáše Kudrny (ČR, Francie/ 2016/27 minut).

Koprodukční dokument České televize a ARTE analyzuje podobu informační války a vliv dezinformací v České republice. Snaží se zjistit, kdo stojí za nepravdivými zprávami, které se šíří především na sociálních sítích a na takzvaných konspiračních webech. Autoři také hledali odpověď na otázku, do jaké míry jsou šířené zprávy, příběhy a emoce součástí ruské propagandy a jakou roli v tom hrají čeští občané, kteří jsou z nejrůznějších důvodů nespokojení s vývojem v zemi po roce 1989. V dokumentu účinkují respektované osobnosti z České republiky i zahraničí, které se tématu dlouhodobě věnují.

 

Součástí promítání je i výstava, která nám ukáže, jak s námi média manipulují:

(Ne)originální foto – jak ověřit autenticitu fotografií?

Zpravodajský DJ – kdo, rozhoduje o tom, které zprávy se dostanou do médií?

Kouzelná moc titulku – jak vznikají titulky, které nás lákají?

Věřte nevěřte – jak rozpoznat pravdivá a nepravdivá sdělení na internetu?

Hej ty! Nehejtuj – kde se bere na internetu nenávist?

Obchod s naší pozorností – jak funguje reklama?

S propagandou na věčné časy – jak ovlivňovat veřejné mínění?

 

Přijďte se podívat, co dokáže lež!

Ve čtvrtek 7. června v 18 hodin v městské knihovně, vstup zdarma

Upozornění pro čtenáře ⚠

V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které vejde v platnost 25. 5. 2018, jsme jejich požadavky na oblast ochrany osobních údajů zapracovali do nového knihovního řádu. Také upozorňujeme naše stávající čtenáře, že budou vyplňovat novou přihlášku, která odpovídá požadavkům GDPR. Nová přihláška pro čtenáře mladší 15 let.

S přechodem naší knihovny na nový knihovní systém KOHA, který umožňuje spravedlivější výpočet upomínek, jsme se rozhodli zavést nový způsob počítání zpozdného. Nyní budete platit jen za ty vypůjčené dokumenty, které přesáhnou výpůjční lhůtu. Důvodem je snaha o zrychlení oběhu vypůjčených dokumentů. Chceme, aby se naše dokumenty dostaly k co největšímu počtu čtenářů, k čemuž můžete přispět i vy včasným vrácením. Za každý den prodlení nyní zaplatíte 1 Kč za 1 dokument.

Všechny změny týkající se zpozdného, provozní podmínky nebo rezervování dokumentů najdete ve výpůjčním řádu.

« Older posts

© Adam Kalousek 2018

Theme by Anders NorenUp ↑