Strana 2 ze 6

Astrofotograf Petr Horálek – Klenoty USA

Kouzelné čtení

Elektronické Albi tužky a Kouzelné čtení – novinka pro naše dětské čtenáře.

V současné době máme v knihovně k dispozici dvě elektronické Albi tužky, šestnáct knih a jedno puzzle z edice Kouzelné čtení. V knihách se neskrývá pouze text, ale najdete zde i zvuky (třeba zvířat), básničky a písničky (v knihách určených pro logopedii), doplňkové úkoly, zábavné hry, kvízy.
Vzhledem k tomu, že Albi tužka není levná záležitost, budou pro ně platit stejná pravidla jako pro půjčování her.
Přijďte si je vyzkoušet.

Island nalehko

Ázerbájdžán

Virtuální univerzita třetího věku – letní semestr 2019

Otevírací doba na konci roku 2018

Výukové programy v plném proudu

Máme velkou radost, že k nám chodí stále více tříd na vzdělávací programy. Čtvrťáci přišli v říjnu na program o denících. Povídali jsme si, k čemu jsou deníky dobré, proč si je lidé píší, zkoušeli jsme dopisovat započaté příběhy a četli jsme si ukázky z bestselerů Deníku malého poseroutky a Deníku Mimoňky. Tento program končí povídáním o skutečném deníku. Deníku Anne Frankové, holandské dívky, jejíž rodina se dva roky skrývala před nacisty a Anne si po tu dobu zapisovala své myšlenky, pocity, dění kolem ní. Je zajímavé sledovat reakce dětí na tento smutný příběh.

V listopadu přišly děti ze čtvrtých tříd ještě jednou, tentokrát na čtení z knížky Příběh Louise Braille, vynálezce slepeckého písma. Naše knihovna má ve svém fondu jednu knihu psánu Braillovým písmem, a tak si děti mohly Braillovo písmo vyzkoušet svými prsty. Stejný program zažily i děti z 1. – 3. tříd ZŠ Jamné – Montessori.

Třeťáci si přišli prožít nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Program je inspirovaný stejnojmennou knihou české spisovatelky Petry Braunové.

Nesmíme zapomenout na naše nejmenší návštěvníky tentokrát z Předškolního klubu. Děti se přišly na konci října podívat a prohlédnout si knížky o Jablonném, poslechnout si pověsti o jablonském znaku a názvu našeho města. Nakonec si medvěda s berlou také vymalovaly. Při tomto programu se chodíváme podívat na strop vstupní chodby staré školy, neboť tam je znak města, namalovaný roku 1894, a děti rády hledají rozdíly mezi současným znakem a znakem na stropě.

V podzimních a zimních měsících se pravidelně setkáváme také s dětmi ze školní družiny, v letošním roce s programem „Knihovna 5x jinak“.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) a Kurz trénování paměti v Jablonném byly zahájeny

Na konci září jsme přivítali účastníky kurzu trénování paměti. Na čtyřdílný kurz trénování paměti se přihlásilo přes 30 zájemců, z kapacitních důvodů jsme však nemohli přijmout všechny. Kurz probíhá pod vedením certifikované trenérky Martiny Wilhelmové.

V úterý 9. 10. odpoledne se historicky prvních 15 studentů – seniorů sešlo na své první přednášce VU3V v Městské knihovně v Jablonném nad Orlicí. I přes prvotní problémy s technikou se kurz zdárně rozběhl a studenti po přednášce zvládli i první test. Tutorem našeho konzultačního střediska je paní Marie Štanglerová, která bude posluchačům během studia nápomocna. Všem účastníkům přejeme úspěšný průběh studia v prvním semestru.

Autoři fotografií z VU3V jsou městská knihovna a Miroslav Štangler.

Týden knihoven 2018

Virtuální univerzita třetího věku – zimní semestr

Virtuální univerzita třetího věku u nás v knihovně, přijďte si k nám pro přihlášku.

« Older posts Newer posts »

© Adam Kalousek 2019

Theme by Anders NorenUp ↑