Strana 2 ze 9

Tajný výlet 2020

Poslední prázdninové úterý vyrazilo 21 dětí a 2 knihovnice na tajný výlet. V 7 hodin jsme měli sraz na vlakovém nádraží, kde nám skřítek Výletníček zanechal dopis a úkoly, které musely děti během výletu splnit. Za každý správně splněný úkol dostaly indicie, které je měly dovést k odměně. Děti při úkolech procvičily svoji paměť, znalosti i bystrost. Po cestě na nás čekaly lesní cesty, pole, občas bláto, vysoká tráva, ostružiní, ale také cyklostezka, silnice a jízda pěti vlaky. Cestou jsme viděli třeba zříceninu hradu, kámen zamilovaných, živou vydru nebo nutrii (?) a roztomilého plcha. K obědu jsme si na ohýnku opekli párky a špekáčky, chleba a rohlíky, někdo zkoušel opékat i jablko nebo okurku. Po obědě si děti vyzkoušely projít habrovým labyrintem. Všem se podařilo najít cestu ven a objevit zaslouženou odměnu. Na zpáteční cestě nás čekalo ještě jedno neplánované překvapení. Pan strojvůdce nechal všechny děti prohlédnout si řídící kabinu.

Protože se jako knihovnice snažíme do každého výletu „propašovat“ nějakou pověst, příběh, knihu nebo zmínit spisovatele, nemohly jsme vynechat ani letošní tajný výlet. V městečku, které jsme s dětmi navštívily, psal tchán našeho rodáka, Petra Figula Jablonského, svoji knihu Labyrint světa a ráj srdce. Už víte, kde jsme s dětmi byly?

Velice děkujeme panu Heřmanovi za ochotu a pomoc při dovozu dřeva, půjčení lavic a prutů na opékání.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Prázdninové deskohrátky

Každou prázdninovou středu u nás probíhaly deskohrátky.  Děti měly na výběr z 12 her, mezi nejvíce hrané patřily: Duch, Věž a Dobble. Deskohrátek se zúčastnilo 26 hráčů, někteří přišli opakovaně a měli tak větší šanci porazit někoho dalšího. Vítězem deskohrátek se stal Bruno Vaníček, na druhém místě se umístil Vítek Černohous a třetí místo máme dělené mezi Majdu Faltusovou a Huga Černohouse. Pro všechny zúčastněné máme pozornost, na první tři čeká cena. Přijďte se podívat, jak jste dopadli.

Otevírací doba o prázdninách

Oddělení pro děti: KAŽDOU STŘEDU od 9-11 a 13-17 hodin

Oddělení pro dospělé: KAŽDÝ ČTVRTEK od 9-11:30 a 13-18 hodin

Dětem, které si zapůjčí knihy, časopisy a hry v posledním týdnu v červnu   (24. 6. – 30. 6.), nebudeme přes prázdniny posílat upomínky. Tyto dokumenty je však potřeba vrátit první týden v září (1. 9. – 7. 9.).

Všem našim čtenářům přejeme pohodovou dovolenou.

Prázdninové deskohrátky

Tajný výlet s knihovnou

Zveme vás na tradiční tajný výlet. Pro přihlášky a podrobnější informace se zastavte v půjčovně do konce června.

Provoz od 8. června

Od 8. června se vracíme k normálnímu provozu a kompletní nabídce služeb. Stále u nás platí povinné DRR (Dezinfekce, Roušky, Rozestupy). Děkujeme vám, že jste k nám i k sobě navzájem ohleduplní. Na viděnou v knihovně.

Provoz knihovny po 25. 5. 2020

Od posledního květnového týdne lze knihy vracet u výpůjčního pultu (již nebudou dvě stanoviště), od začátku června se vracíme k běžné provozní době a umožníme registrovaným čtenářům přístup k počítači a internetu.
V tomto týdnu máte poslední možnost vrátit knihy bez pokut, od příštího týdne začíná nabíhat zpozdné za knihy vrácené po termínu.
Stále u nás platí nutnost používat roušku, udržovat od ostatních 2 m odstupy, dezinfikovat si ruce při vstupu do půjčovny a nezdržovat se déle, než je nezbytné.
Výpůjční pulty, kliky, klávesnice atd. jsou průběžně dezinfikovány, vrácené knihy jsou odkládány na 72 hodin do karantény – děláme vše pro to, abyste se u nás cítili bezpečně.
Knihovna bez čtenářů byla smutná, se čtenáři je to rozhodně veselejší. 😉

Otevíráme

Jsme velice rády, že můžeme opět otevřít. Knihovna bude prozatím fungovat v omezeném režimu – pouze pro vracení a půjčování knih, audioknih, časopisů a her.

Provoz knihovny se však neobejde bez dodržování těchto pravidel:

– u vchodu do půjčovny bude k dispozici prostředek k povinné dezinfekci rukou

– návštěvníci musí zachovávat odstupy 2 m a mít roušku zakrývající nos a ústa

nebudou zatím k dispozici počítače pro vyhledávání/přístup k internetu, ani toaleta

– v knihovně může pobývat najednou max. 5 čtenářů (1 u výpůjčního pultu, ostatní v prostorách půjčovny)

 

Pracovnice knihovny vás budou obsluhovat v roušce a v rukavicích na dvou pracovištích. Nejdříve budete v kanceláři knihovny knihy, CD, časopisy pouze vracet, poté si po dezinfekci rukou budete v půjčovnách knihy půjčovat.

Obnovujeme donáškovou službu pro čtenáře 65+, kteří nemohou přijít nebo poslat pro knihy někoho blízkého. Donáškovým dnem bude pravděpodobně středa dopoledne – vždy po předchozí domluvě.

 

Otevírací doba pro následující dny:

oddělení pro dospělé    – úterý   9:00 – 11:30 a 13:00 – 16 hodin a  

čtvrtek   9:00 – 11:30 a 13:00 – 18 hodin

Čas 9:00–10:00 hodin je vyhrazen seniorům, ZTP a osobám patřícím do rizikové skupiny.

oddělení pro děti            – středa               13:00 – 17:00 hodin

 

Všem čtenářům jsme prodloužily výpůjční lhůtu do konce května, máte dostatek času na vrácení vypůjčených knih. Vrácené knihy budou odloženy na 3 dny do karantény. Na knihy v karanténě nelze v on-line katalogu provádět rezervace.

Čas strávený v knihovně bude omezen na nejkratší možnou dobu (vrácení, výpůjčka a návazné transakce).

Máme registrovaných přibližně 600 čtenářů, proto prosíme o trpělivost. Můžeme si navzájem pomoci. Jak? Usnadníte nám práci, když předem zavoláte nebo napíšete e-mail a sdělíte nám, jaké knihy chcete připravit. My je nachystáme a pak jen předáme. Tím zkrátíme čekání vám i ostatním v řadě.

Nejlepší způsob, jak si vybrat knihy, je přes on-line katalog. Pokud ještě nemáte heslo ke svému kontu, ozvěte se. V katalogu si vyberete knihy, které jsou označené jako dostupné (tzn., nejsou vypůjčené, rezervované nebo v karanténě) a kliknete na rezervovat. Pokud se s počítačem nekamarádíte, poproste někoho z rodiny, aby Vám pomohl. Nebo nám zavolejte, sdělte počet knih, časopisů, CD a my vám je připravíme – už vás trochu známe a víme, co si půjčujete 😉

Naše telefonní čísla: 464 600 759 – pevná linka, 775 334 932 – mobil – volání a SMS, e-mail: knihovnajab@zamberk.alberon.cz nebo knihovna.jablonne@gmail.com

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) pokračuje

Ani vyhlášení nouzového stavu nezabránilo našim studentům seniorům ve studiu barokní architektury a barokního sochařství. Jen po vzájemném setkávání ve “školní třídě“ se jim zastesklo.

Pokud by se chtěl někdo další připojit ke studiu, stačí vyplnit přihlášku. Jediná podmínka je –  být důchodcem (seniorem nebo invalidním důchodcem bez ohledu na věk). Studenti si tentokrát vybrali témata: Rituály evropských královských rodů a Život a dílo Michelangela Buonarroti. Pokud se Vám některé z nabízených témat líbí, neváhejte a přijďte si pro přihlášku ke studiu k nám do knihovny. (V době nouzového stavu pouze po předchozí telefonické domluvě – zajistíme bezkontaktní předání). Elektronické přihlášky můžete řešit s tutorem p. Marií Štanglerovou. Vyplněné přihlášky přijímáme do 6. srpna 2020.

Bližší informace získáte: m.stanglerova@seznam.cz , tel. 736 101 151 (Marie Štanglerová),

případně: knihovna.jablonne@gmail.com, 464 600 759 (knihovna)

Začínáme 29. září 2020 ve 14:30 hodin (Rituály evropských královských rodů) a v 16:00 hodin (Život a dílo Michelangela Buonarroti).

Povinná četba pro studenty a další knihy zdarma on-line

Milí čtenáři,
povinná četba k maturitě a další knihy zdarma on-line najdete zde:  https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni a  www.e-knihovna.cz

 

« Older posts Newer posts »

© Adam Kalousek 2020

Theme by Anders NorenUp ↑