Strana 2 ze 6

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem v naší knihovně již po patnácté

Letos s námi nocovalo 22 dětí (ve věku 1. – 5. třídy). Ve stejnou dobu nocovalo s knížkami a Andersenem po celém světě více než 98.000 dětí a dospělých z 21 zemí (kromě České republiky, Slovenska či Polska také v USA, Chorvatsku, Slovinsku, Německu, Saúdské Arábii, Řecku, Švýcarsku, Turecku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku, Rakousku, Španělsku i Portugalsku).
Tentokrát jsme nocovali s Dášeňkou Karla Čapka.
Dětem jsme přečetli zdravici dánského velvyslance, rozdělili je do družstev a na motivy Dášeňky jsme připravili soutěže. Po večeři k nám přišli pan Andersen a pan Čapek (ochotníci – Vašek Horák a Ríša Olšar), sehráli scénku a přečetli dětem pohádky (z Dášeňky). Dokončili jsme soutěže a šli na noční procházku po městě. Poté jsme tvořili „klikovku“ s nápisem Nerušit, čtu nejlepší knížku z knihovny. Děti si před půlnocí připravily pelíšky a ještě si individuálně četly nebo hrály hry. Usínali jsme po půlnoci. Ráno na nás čekala snídaně v podobě rohlíků a hlavně vynikajících moravských koláčů, které nám jako každý rok upekli manželé Smetanovi.

Velice děkujeme za skvělé koláčky, úžasnou scénku a čtení pohádek od pánů ochotníků a za pomoc při soutěžení (studenti Marťa a Adam). Fotografie najdete ve fotogalerii.

Co o nás napsali v Orlickém deníku.

Dokumentární film Cukr-blog

Režisérka se investigativně pouští do zkoumání důsledků staleté konzumace cukru na jednotlivce a společnost.

Film se pohybuje na hranici historického thrilleru, vědecké observace a sociálně angažovaného filmu.

Cukr-blog byl uveden premiérově na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů CPH:DOX v Kodani v listopadu 2014. Česká premiéra filmu byla v rámci festivalu Jeden svět 8. 3. 2015 v kině Lucerna.

Společně s námi bude film sledovat výživová poradkyně Ing. Zdeňka Bakičová, která film následně okomentuje a se kterou budeme moci po filmu diskutovat.

Film budeme promítat v knihovně ve středu 20. března 2019 v 17,15 hodin. Vstupné dobrovolné.

Česko, 2014, 78 min, režie: Andrea Culková

Astrofotograf Petr Horálek – Klenoty USA

Kouzelné čtení

Elektronické Albi tužky a Kouzelné čtení – novinka pro naše dětské čtenáře.

V současné době máme v knihovně k dispozici dvě elektronické Albi tužky, šestnáct knih a jedno puzzle z edice Kouzelné čtení. V knihách se neskrývá pouze text, ale najdete zde i zvuky (třeba zvířat), básničky a písničky (v knihách určených pro logopedii), doplňkové úkoly, zábavné hry, kvízy.
Vzhledem k tomu, že Albi tužka není levná záležitost, budou pro ně platit stejná pravidla jako pro půjčování her.
Přijďte si je vyzkoušet.

Island nalehko

Ázerbájdžán

Pořizování fotodokumentace

V průběhu akcí pořádaných městskou knihovnou jsou pořizovány fotografie či videozáznamy, které mohou být zveřejněny na webových nebo facebookových stránkách knihovny, případně v Jablonském zpravodaji. Nesouhlasíte-li s fotografováním vaší osoby, sdělte nám to před začátkem akce.

Návštěvník akce se účastní na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí. Za děti do 15 let odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Vstup na akce je na vlastní nebezpečí.

Virtuální univerzita třetího věku – letní semestr 2019

Otevírací doba na konci roku 2018

Výukové programy v plném proudu

Máme velkou radost, že k nám chodí stále více tříd na vzdělávací programy. Čtvrťáci přišli v říjnu na program o denících. Povídali jsme si, k čemu jsou deníky dobré, proč si je lidé píší, zkoušeli jsme dopisovat započaté příběhy a četli jsme si ukázky z bestselerů Deníku malého poseroutky a Deníku Mimoňky. Tento program končí povídáním o skutečném deníku. Deníku Anne Frankové, holandské dívky, jejíž rodina se dva roky skrývala před nacisty a Anne si po tu dobu zapisovala své myšlenky, pocity, dění kolem ní. Je zajímavé sledovat reakce dětí na tento smutný příběh.

V listopadu přišly děti ze čtvrtých tříd ještě jednou, tentokrát na čtení z knížky Příběh Louise Braille, vynálezce slepeckého písma. Naše knihovna má ve svém fondu jednu knihu psánu Braillovým písmem, a tak si děti mohly Braillovo písmo vyzkoušet svými prsty. Stejný program zažily i děti z 1. – 3. tříd ZŠ Jamné – Montessori.

Třeťáci si přišli prožít nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Program je inspirovaný stejnojmennou knihou české spisovatelky Petry Braunové.

Nesmíme zapomenout na naše nejmenší návštěvníky tentokrát z Předškolního klubu. Děti se přišly na konci října podívat a prohlédnout si knížky o Jablonném, poslechnout si pověsti o jablonském znaku a názvu našeho města. Nakonec si medvěda s berlou také vymalovaly. Při tomto programu se chodíváme podívat na strop vstupní chodby staré školy, neboť tam je znak města, namalovaný roku 1894, a děti rády hledají rozdíly mezi současným znakem a znakem na stropě.

V podzimních a zimních měsících se pravidelně setkáváme také s dětmi ze školní družiny, v letošním roce s programem „Knihovna 5x jinak“.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

« Older posts Newer posts »

© Adam Kalousek 2019

Theme by Anders NorenUp ↑