Vybavení Městské knihovny Jablonné nad Orlicí

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS ORLICKO, z.s.

Městská knihovna Jablonné nad Orlicí podala na jaře 2020 žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. S pomocí dotace bude pořízeno vnitřní vybavení – knihovnický nábytek (regály na knihy, stolky pro čtenáře, výpůjční pult, časopisecké regály atd.) pro oddělení pro dospělé a knihovní a časopisecké regály pro oddělení pro děti.

Město Jablonné nad Orlicí vybuduje vestavěné patro v oddělení pro dospělé a pořízený nábytek z dotace bude s vestavěným patrem tvořit funkční celek.

Realizace projektu Vybavení Městské knihovny Jablonné nad Orlicí bude dokončena na podzim roku 2022.