Městská knihovna v Jablonném nad Orlicí je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, který tvoří knihy, periodika, mapy, audioknihy a společenské hry.

Je součástí systému knihoven, je zřízena za účelem poskytovat knihovnické a informační služby a kulturní a vzdělávací činnosti.

Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Jablonné nad Orlicí.

Čtenáři mají k dispozici 2 oddělení (pro dospělé a pro děti) se čtyřmi počítači s přístupem k internetu. K připojení k internetu lze v obou půjčovnách využít také wifi.

V současné době obsahuje knižní fond naší knihovny přibližně 21  000 svazků. Z toho 5 400 knih pro děti, 15 600 knih pro dospělé. Čtenáři mohou také vybírat z přibližně 40 titulů časopisů.

Plní také funkci regionální knihovny pro obce Bystřec, Jamné nad Orlicí, Mistrovice, Orličky, Sobkovice, Studené, Těchonín a Verměřovice.  Knižní fond pro tyto obce činí asi 5 000 svazků. Dále máme k dispozici pro obecní knihovny cca 5 100 svazků ze státní dotace.