Všichni registrovaní čtenáři naší knihovny mohou využít službu půjčování her (deskových, karetních, společenských). Hry vám půjčíme v oddělení pro děti i v oddělení pro dospělé.

Pravidla pro půjčování společenských, deskových a karetních her

Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči jablonské knihovně.
Hry si mohou zájemci půjčit v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti, čtenářům mladším 15 let se půjčí hra oproti podpisu zákonného zástupce.
Čtenář si může půjčit pouze 2 hry na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení.
Hry lze rezervovat.
Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny. Společně s hrou obdrží uživatel seznam všech komponentů hry.
Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku.
V případě poškození či ztráty hry nebo její části, bez které je tato hra nepoužitelná, je čtenář povinen zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (dle uvážení knihovníka).
V případě poškození či ztráty hry nebo její části, kterou lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu do čtrnácti dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka).
V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

Seznam her, které si můžete u nás půjčit, zjistíte z našeho on-line katalogu. Do řádku Téma zadejte: hry k půjčení.

Pro hraní her přímo v dětském oddělení knihovny není nutný souhlas zákonného zástupce.

Formulář pro zákonného zástupce ke stažení zde.